Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Projektavimui atlikti reikalinga topografinė nuotrauka ne vėlesnė kaip vienerių metų senumo. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Parengti planai suderinami su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei atitinkamomis savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmenine ir analogine forma.

Topografinei nuotraukai atlikti reikalingi dokumentai:

  • žemės sklypo planas;
  • sklypo teisinė registracija;
inventora

Susisiekite su mumis!

Mielai atsakysime į Jūsų klausimus

  • +370 659 13761
  • +370 659 15920
  • +370 659 13863
  • +370 659 13817
  • +370 659 68648
  • +370 659 16004