Požeminių komunikacijų kontrolinės, geodezinės nuotraukos sudaromos dalinai arba pilnai užbaigus požeminių komunikacijų (vandentiekio, dujotiekių, fekalinių kanalizacijų, elektros ir k.t.) statybos darbus žemės sklype. Kontrolinėse nuotraukuose išbraižomi visi pagal techninį projektą vietovėje pakloti įrenginiai nurodant jų posūkio taškų vietą valsybinėje koordinačių sistemoje. Kontrolinės nuotraukos paskirtis – funkcionuoti kaip papildoma išsami informacija, siekant, kad ateityje vykdant statybos ar rekonstrukcijos darbus žemės sklype nebutų pažeistos iš anksčiau įrengtos požeminės komunikacijos. 

Atkreipiame dėmesį, kad matininkas sudarydamas Kontrolinę nuotrauką privalo atlikti lauko matavimus esant neužpiltoms komunikacijoms gruntu arba žemėmis.

Susisiekite su mumis!

Mielai atsakysime į Jūsų klausimus

  • +370 659 13761
  • +370 659 15920
  • +370 659 13863
  • +370 659 13817
  • +370 659 68648
  • +370 659 16004